Video interactie begeleiding

Opname van uw kind in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor u als voor uw kind. Gevoelens van angst en onzekerheid kunnen hierbij een rol spelen. Het is dan belangrijk dat u van het personeel ondersteuning krijgt. In dit ziekenhuis is er de mogelijkheid om met behulp van videobeelden begeleid te worden.

 

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)?
Een hiervoor opgeleide verpleegkundige of pedagogisch medewerkster maakt een korte video-opname (± 5 minuten) van u en uw kind tijdens bijvoorbeeld de verzorging, het eten of een speelmoment. Zij kijkt deze video-opname later met u terug en laat aan de hand van de beelden zien, welke signalen uw kind aangeeft om met u in contact te komen of te blijven.

 

Bij het terugkijken wordt gelet op:

  • Welke initiatieven heeft het kind?
  • Hoe reageer je daar op als ouders?                                            

 

U ziet dan op de beelden terug hoe uw kindje reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn.

 

Voor wie is Video Interactie Begeleiding bedoeld?

Video interactie begeleiding kan u helpen als:

  • uw kind opgenomen is op de couveuseafdeling; 
  • uw kind veel huilt;
  • uw kind moeite heeft met eten of slapen;
  • uw kind problemen met ontlasting heeft;
  • uw kind ernstig of langdurig ziek is, of blijvend letsel (handicap) heeft opgelopen;
  • u vragen/onzekerheden heeft over de ontwikkeling en/of omgang met uw kind.

Er zijn nog meer situaties waarin Video Interactie Begeleiding kan helpen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 

Hoe vaak worden er video-opnames gemaakt?
Video Interactie Begeleiding in het ziekenhuis is in principe van korte duur. Meestal wordt er een beperkt aantal video-opnames gemaakt. Als het wenselijk is vaker opnames te maken, dan kan dat ook buiten het ziekenhuis. Mocht blijken dat er langdurige begeleiding nodig is, dan wordt u uiteindelijk doorverwezen naar Video Home Training (VHT).

 

Privacy en kosten
De video-opnames worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden vertoond. 

 

Video Interactie Begeleiding is gratis. Wel vragen wij u een vragenformulier in te vullen over hoe u de begeleiding ervaart.
 

Vragen?
Voor aanmelding of verdere informatie over Video Interactie Begeleiding kunt u terecht bij de verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers of kinderarts op de afdeling.