De Beter Boeken - Samenwerking met Bureau Meteau

Als kinderen bij ons worden opgenomen, ontvangen ze Het BeterBoek. Een ziekenhuisopname is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Ze komen in een onbekende omgeving terecht en doen veel nieuwe indrukken op. Dat zorgt vaak voor onrust en onzekerheid. Met de juiste zorg en voorlichting kunnen kinderen op hun gemak worden gesteld.

 

Eigen verhaal 

Het BeterBoek is een educatieve uitgave, waarin het kind direct wordt aangesproken. Waar ben jij nu? Wie ontmoet je in het ziekenhuis? Waarom krijg je een bepaald onderzoek? Zo raken ze vertrouwd met de omgeving en wordt angst voor onderzoeken en behandelingen deels weggenomen. Een kind heeft in het boek ruimte om zijn eigen verhaal op te schrijven, zodat ze hun emoties en ervaringen een plek kunnen geven. Daarnaast is er plaats voor foto’s en berichten, waardoor thuis iets dichterbij lijkt te zijn.

 

Waardevolle herinnering

Het BeterBoek is en blijft eigendom van het kind. Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg, berichten, foto’s en ervaringen mee naar huis. Op die manier is de uitgave voor het kind een waardevolle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis.

 

Samenwerking Bureau Meteau

Het BeterBoek is van Bureau Meteau uit Groningen en wordt gesponsord door lokale ondernemers. Bureau Meteau verzorgt patiëntenvoorlichting in de zorg, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De Beter Boeken zijn de enige boeken waar het St Jansdal achter staat qua fondsenwerving. 

 

 

  

 

 

 

Het BeterBoek

Sjiffa

De giraffe Sjiffa is het kinderbeeldmerk van ziekenhuis St Jansdal. De giraffe is een prachtig en zeer herkenbaar dier. De giraffe is vriendelijk, sociaal en vredelievend. Verder is de huidtekening voor elke giraffe weer anders. Als de giraffe hard gaat lopen, kan het een snelheid halen van meer dan 50 km.

 

Het logo is overal terug te zien op plaatsen binnen het ziekenhuis. Plaatsen waar regelmatig kinderen komen zodat kinderen de giraffe gaan kennen en herkennen als hun “maatje”. Zo zal elk kind ervaren dat in het grote ziekenhuisgebouw speciale aandacht is voor hen.