WGBO

Inhoud van dit artikel

  Wat is een wet?


  In Nederland zijn wetten. Een wet is een soort regel. In een wet staat geschreven wat wel en wat niet mag. Er zijn veel soorten wetten. Deze wetten staan opgeschreven in een wetboek. Er is ook een speciale wet voor zieke mensen in het ziekenhuis. Deze wet heet de WGBO.
   

  WGBO

  WGBO betekent: Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet staat onder andere geschreven dat zieke mensen recht hebben op informatie en dat ze toestemming moeten geven voor een behandeling. Voor kinderen is de wet net iets uitgebreider en hangt het toestemming geven af van je leeftijd. Er zijn drie leeftijdsgroepen:

  • 0-12 jaar
  • 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder
    

  0-12 jaar

  Aan jou en aan je ouders moet verteld worden wat er aan de hand is, en wat er aan gedaan kan worden. Je ouders moeten die toestemming geven voor een behandeling of onderzoek.
   

  Wat als je het niet met je ouders eens bent?

  Er zal geprobeerd worden jou alles uit te leggen en er zal ook naar jou geluisterd worden, maar het zijn uiteindelijk je ouders die beslissen.

   

  12 - 16 jaar

  De wet zegt: zowel jij als je ouders hebben recht op informatie. Zowel jij als je ouders moeten toestemming geven voor een behandeling of onderzoek. Zowel jijzelf als je ouders mogen het medisch dossier inzien. Wettelijk gezien moet jij dus toestemming geven, maar het kan ook gewoon fijn zijn om je ouders te laten beslissen.

   

  Wat als je het niet met je ouders eens bent?

  Allereerst is het belangrijk dat je samen met de dokter en je ouders in gesprek gaat en blijft en dat geprobeerd wordt er samen uit te komen. Lukt dit echt niet dan zal de dokter eerst bekijken of de behandeling of onderzoek noodzakelijk is en evt. uitgesteld kan worden tot na je 16e jaar.
  Mocht uitstel niet lukken dan zal de dokter beoordelen of hij vindt dat jij alles snapt en of je oud en wijs genoeg bent om zelf te beslissen. Dan zal de dokter naar jou luisteren.
   

  16 jaar en ouder

  Als je 16 jaar en ouder bent dan heb jij alleen recht op informatie, alleen jij beslist of je een behandeling wel of niet wilt, alleen jij mag het medisch dossier inzien.

  Volgens de wet hebben je ouders geen recht op informatie, maar als jij geen bezwaar hebt, zullen zij ook uitgebreid geïnformeerd worden.

   

  Hebben je ouders op dit gebied nu niets meer te zeggen?

  Het is een feit dat de beslissing nu aan jou is, maar het is goed om bepaalde zaken met je ouders te bespreken. Het kan soms om moeilijke beslissingen gaan en dan is samen beslissen vaak makkelijker.
   

  Vragen

  Als je nog meer vragen hebt na het lezen van deze folder, dan kan je:

  • je vraag stellen aan de verpleegkundige
  • je vraag stellen aan de dokter.

   

  Of kijk op internet:
  www.kindenziekenhuis.nl
  www.jadokterneedokter.nl