Video-interactie begeleiding bij kinderen

Inhoud van dit artikel

  Video-interactiebegeleiding bij kinderen

  Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom u, als ouder(s) met uw kind in het ziekenhuis terechtkomt. Het is dan belangrijk dat u van het personeel ondersteuning krijgt om uw kind te helpen door de ziekenhuisperiode heen te komen.

  Sinds enige tijd is er in dit ziekenhuis de mogelijkheid om op een nieuwe manier met video begeleid te worden, wanneer uw kind in het ziekenhuis terecht komt. Aandacht voor de lichaamstaal van uw kind en respect voor uw contact met het kind is belangrijk.
   

  Wat is video-interactiebegeleiding?

  De verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster maakt een korte video-opname (± 5 minuten) van u en uw kind tijdens bijvoorbeeld de verzorging, het eten of een speelmoment. Zij kijkt deze video-opname later met u terug en laat aan de hand van de beelden zien, welke signalen uw kind aangeeft om met u in contact te komen of te blijven.

   

  Bij het terugkijken wordt gelet op:

  • Welke initiatieven heeft het kind?
  • Hoe reageer je daar op als ouders?

   

  U ziet dan op de beelden terug hoe uw kindje reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn.

  Voor wie is video-interactiebegeleiding bedoeld?

  U kunt gebruik maken van deze methode, als:
   

  • uw kind heel veel huilt,
  • er sprake is van contactonderbreking (bijvoorbeeld door couveuse)
  • uw kind moeilijk slaapt of moeilijk eet,
  • uw kind ernstig of langdurig ziek is of blijvend letsel heeft opgelopen,
  • u vragen heeft over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind.
    

  Ziekenhuisopname

  Het is een ingrijpende gebeurtenis als kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Zeker als dat voor langere tijd is. Plotseling is uw kind in handen van de dokters en de verpleging, die beslissen wat er met uw kind gebeurt. Video-interactiebegeleiding kan u helpen uw zelfvertrouwen te behouden in de omgang met uw kind.
   

  Huilen

  Wanneer uw kindje heel veel huilt, kan het zijn dat de kinderarts u verwijst naar de verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster voor video-interactiebegeleiding.
   
  Bij het terugkijken van de video laat de verpleegkundige aan u, als ouders, zien op welke signalen uw kind goed reageert en aandacht heeft voor de omgeving. Deze signalen zijn vaak zo minimaal, dat ze zonder het stilstaande beeld van de video niet te zien zijn.

  Het contact wordt zichtbaar en u weet dan wat u kunt doen om uw kind te helpen. Meestal is 1 keer filmen voldoende. Vaak volstaat het bekijken van een speciale voorlichtingsvideo al. Ongeveer ? van de kinderen heeft meer hulp nodig.
   

  Moeilijk eten of slapen

  Soms gebeurt het dat kinderen moeilijk eten of slapen. De kinderarts kan u dan doorverwijzen naar de verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster voor video-interactiebegeleiding. De videobeelden laten zien wanneer en hoe uw kind goed reageert op uw aanwijzingen. Dit gaat vaak zo vlug, dat alleen het rustig terugkijken op de video, duidelijk maakt wat u kunt doen om uw kind te helpen zich te ontspannen, zodat het kan eten of gaan slapen.
   

  Ziekte

  Bij ernstig of langdurig zieke kinderen, ben je als ouders voornamelijk ongerust en bezorgd om het welzijn van het kind.  Video-beelden van de momenten, waarop u kunt zien wat effect heeft bij uw kind, kunnen u helpen ontspannen te blijven en uw kind gerust te stellen, juist als
  uw kind u zo hard nodig heeft.

  Handicap

  Wanneer u een kindje met blijvend letsel heeft, kunt u om ondersteuning vragen met video. De contactinitiatieven van uw kindje zijn in zo’n situatie vaak zo vluchtig en de reactie van uw kind zo minimaal, dat alleen het uitvergroten ervan met behulp van de video ze zichtbaar maakt.

  Informatie

  Ziekenhuis St Jansdal

  Contactpersoon op de kinderafdeling van ziekenhuis St Jansdal voor de Video Interactie Begeleiding is:
  mw. M. Sterken, verpleegkundige.

   

  Landelijk steunpunt VIB Gezondheidszorg

  Contactpersoon: Marij Eliëns
  AIT/ SDJ-Eindhoven
  Rivierensingel 750
  5704 NZ Helmond
  telefoon  (0492) 517772
  fax   (0492) 592437 -  (0493) 69720