Redihaler

Inhoud van dit artikel

   

   

  Voorbereiding

  Wanneer je de Redihaler voor het eerst gaat gebruiken, schudt deze en spuit twee doses weg.

  Als  je de Redihaler een week of langer niet hebt gebruikt, schudt hem dan en spuit één dosis weg.

   

  Voor het eerste gebruik

  1.  De Redihaler schudden.

  2.  Draai het bovenstuk eraf.

  3.  Houd de Redihaler rechtop met het mondstuk naar beneden, klap de beschermkap open.

  4.  Draai het mondstuk van je af en druk het spuitbusje twee keer in.

  5.  Sluit de beschermkap over het mondstuk. Draai het bovenstuk weer op de Redihaler.

   

  Voor elk gebruik

  1.  Je mond moet  leeg zijn.

  2.  De Redihaler schudden.

  3.  Houd de Redihaler rechtop met het mondstuk naar beneden. Klap de beschermkap open.

  4.  De Redihaler is nu klaar voor gebruik.

   

  De inhalatie

  5.  Ga rechtop zitten of staan, doe je hoofd iets achterover.

  6.  Adem langzaam en volledig uit, niet in de Redihaler.

  7.  Plaats het mondstuk tussen je tanden en sluit je lippen er omheen. Zorg dat de

       luchtspleten aan de bovenkant vrij blijven.

  8.  Adem rustig en diep in. De Redihaler zal tegelijkertijd een dosis afgeven.

  9.  Houd je adem tien tellen vast of zolang als je kan. Neem intussen de Redihaler uit je

       mond.

  10. Adem rustig uit.

  11. Houd de Redihaler rechtop en sluit de beschermkap.

  12. Als er een tweede dosis is voorgeschreven, herhaal alle stappen vanaf punt 8.

   

  Schoonmaken

  1.  Draai het bovenstuk van de Redihaler. Neem het spuitbusje eruit.

  2.  Spoel alleen het onderstuk van de Redihaler ongeveer 30 seconden onder warm, stromend

       water. Klop het water af en laat verder aan de lucht drogen. Bij voorkeur de hele nacht. Bij

       onvoldoende drogen kan de Redihaler blokkeren.

  3.  Plaats het spuitbusje en het bovenstuk terug.

  4.  Het spuitbusje en het bovenstuk nooit afspoelen of vochtig laten worden.

   

  Aandachtspunten

  • Bereken wanneer de Redihaler leeg zal zijn. Op de verpakking staat hoeveel doses erin zitten. Eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren.
  • Bewaar de Redihaler op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of in de keuken.

   

  Op de website www.inhalatorgebruik.nl kun je een instructiefilmpje bekijken over het gebruik van de Redihaler.