Poeppoli

Inhoud van dit artikel

  Uw kind heeft problemen met poepen. Daarom is uw kind verwezen naar de polikliniek kindergeneeskunde in ziekenhuis St Jansdal. Hier wordt een speciale KITS-poli (KinderIncontinentie Team Stjansdal) gehouden. Met deze folder informeren wij u over dit spreekuur.

   

  Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
   

  Multidisciplinair team

  Op deze KITS-poli treft u een multidisciplinair team van zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en jongeren met poepproblemen.
  Zij brengen het probleem in kaart en geven aansluitend advies, ondersteuning, begeleiding en voorlichting aan kinderen en ouders.
  U spreekt zowel met de kinderarts en de psychologe als met de urotherapeut. Zij bekijken hoe uw kind het beste geholpen kan worden.  De kinderarts doet tevens een lichamelijk onderzoek bij uw kind.
   

  Verwijzing en afspraak

  Als de huisarts uw kind heeft verwezen, kunt u een afspraak maken voor de KITS-poli. Het eerste bezoek aan de KITS-poli duurt minimaal anderhalf uur.
   

  De KITS-poli

  De KITS-poli wordt eens in de vier weken gehouden.

   

  Als u bent doorverwezen naar de KITS-poli krijgt u een aantal zaken toegestuurd.

  • Een vragenlijst
   Een poep- en plasdagboek

   

  De vragenlijst en het plas- en poepdagboek kunnen veel informatie opleveren. U vult ze thuis in. Wilt u alle lijsten volledig invullen en naar ons terugsturen? Het is van belang dat u bij poepproblemen ook het plasdagboek volledig invult. Uw kind wordt door ons opgeroepen zodra de lijsten binnen en gescreend zijn.
   

  Behandelplan

  Afhankelijk van het probleem wordt u begeleid door de kinderarts, de psychologe en/of de urotherapeut.
  U word na het spreekuur op korte termijn teruggebeld door de urotherapeut. Zij bespreekt met u het behandelplan en maakt zo mogelijk een vervolgafspraak.
  Tijdens dit tweede bezoek wordt het opgestelde behandelplan met u en uw kind verder besproken.

   

  Vragen

  Heeft u vragen? Maakt u vooraf een lijstje en neem dat mee naar het spreekuur. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. U kunt ook bellen met de polikliniek  kindergeneeskunde telefoon (0341) 463750.

   

  Waar kunt u ons vinden?

  De KITS-poli wordt gehouden op de polikliniek kindergeneeskunde in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.