Opname van uw kind met (dreigende) dehydratie

Inhoud van dit artikel

  U krijgt deze folder omdat uw kind is opgenomen in verband met dehydratie. In deze folder geven we uitleg over het ziektebeeld, de behandeling en de gang van zaken op de afdeling.
   

  Dehydratie

  Dehydratie is kort gezegd uitdroging. Uitdroging kan komen door onvoldoende drinken, door overmatig spugen of door overmatige diarree. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.
   

  Oorzaak

  In de meeste gevallen is er sprake van gastro-enteritis, ook wel buikgriep genoemd. Dit is een infectie van het maag-darmkanaal, veroorzaakt door een virus, bacterie of parasiet (vaak door een virus).
   

  Onderzoek

  Het belangrijkste onderzoek dat er gedaan moet worden, is lichamelijk onderzoek. De arts zal kijken naar het gewicht, de hartslag, temperatuur, de fontanel bij jonge kinderen, vochtigheid van de slijmvliezen, elasticiteit van de huid en de alertheid van uw kind. Daarnaast zal de arts ook luisteren naar uw verhaal over de mate waarin uw kind drinkt, plast, braakt en diarree heeft. Op basis van deze gegevens kan de arts een inschatting maken van de mate van dehydratie en kunnen er verdere adviezen gegeven worden.
  Er is zelden onderzoek nodig naar de oorzaak van de gastro-enteritis, omdat dit niet uitmaakt voor de behandeling.

   

  Behandeling

  De behandeling bestaat voornamelijk uit het rehydreren (herstellen van de vochthuishouding) van uw kind. Dit gebeurt door het toedienen van ORS (Oral Rehydration Solution), dit is een oplossing van water, suiker en zout in precies de juiste verhouding. Er wordt vaak een sonde ingebracht (een dun slangetje van de neus naar de maag) waardoor een bepaald aantal uren constant of in porties de ORS wordt toegediend, afhankelijk van de afspraken die de kinderarts heeft gemaakt. De meeste kinderen willen de ORS niet zelf drinken, omdat de smaak van ORS zout is.

   

  Medicijnen zijn niet nodig, bijna alle gevallen van gastro- enteritis gaan vanzelf over. Antibiotica zijn niet effectief en middelen tegen braken of diarree remmers (bijvoorbeeld Imodium) ook niet. Deze middelen kunnen het zieker worden van uw kind verbergen. Imodium kan bij kinderen bovendien leiden tot darmproblemen.
  Na de periode van rehydratie zal uw kind het eten en drinken, maar vooral het drinken weer volledig zelf moeten oppakken. Een speciaal dieet is niet nodig. Als u borstvoeding geeft, kunt u hiermee doorgaan.

   

  Tijdens de opname wordt bijgehouden hoeveel vocht uw kind binnenkrijgt en ook hoeveel vocht uw kind verliest. Vaak worden de luiers gewogen of urine en ontlasting opgevangen, om te meten hoeveel vocht uw kind via urine en diarree verliest. De maagsonde wordt nog even in de neus gelaten.Als uw kind het normale eten en drinken nog niet voldoende binnen houdt, wordt de sonde weer gebruikt om voeding aan te vullen of opnieuw ORS te kunnen geven. Dit is nodig om de verliezen door diarree of braken aan te vullen. De sonde wordt verwijderd als uw kind het eten en drinken weer goed verdraagt.
   

  Verspreiding

  Om verspreiding van de infectie op de afdeling te voorkomen worden er verschillende maatregelen getroffen en is er een aantal regels. De verpleegkundigen en artsen dragen een schort en handschoenen bij de verzorging. Uw kind komt op een eenpersoonskamer en mag helaas niet van deze kamer af, er mag wel bezoek komen. De ouders mogen altijd bij hun kind zijn, één van de ouders mag ook blijven slapen. Wij verzoeken u om voor het verlaten van de kamer uw handen te wassen, dit geldt ook voor het bezoek. Vervolgens verzoeken wij u om het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten.
   

  Speelkamer

  Uw kind mag niet naar de speelkamer van de afdeling. Als uw kind wel behoefte heeft om te spelen, dan kan de pedagogisch medewerker speelgoed, een DVD, een boek, een spelletje of bijvoorbeeld een kleurplaat komen brengen of u kunt het in de speelkamer ophalen. Niet alles uit de speelkamer mag mee worden genomen
  naar de kamer, het is namelijk belangrijk dat het goed schoongemaakt kan worden. Overlegt u daarom even met de pedagogisch medewerker of verpleegkundige alvorens iets mee naar binnen te nemen. Speelgoed van thuis mag altijd mee naar binnen.
   

  Vragen

  Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de kinderarts of de verpleegkundige. Als u met uw kind weer thuis bent, kunt u voor eventuele vragen terecht bij uw huisarts.