Niet ingedaalde teelbal

Inhoud van dit artikel

  Je wordt binnenkort geopereerd aan een niet ingedaalde teelbal. In deze folder willen we je meer vertellen over de operatie en advies geven voor na de operatie.

   

  Voor ouder(s)

  Een ingreep of behandeling in het ziekenhuis kan voor een kind heel spannend zijn, waarbij
  de angst het soms overneemt van de normale en kind uit te leggen wat de operatie inhoudt, wat
  u kunt verwachten op de dag dat u en uw kind hier komen en waardoor de angst bij uw kind kan
  afnemen. Probeer vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden. Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek of operatie een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken, rode hond etc.) heeft gehad, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende polikliniek. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte

   

  De operatie

  De specialist heeft je al verteld wat er gaat gebeuren. De specialist heeft vastgesteld dat je teelbal niet in het scrotum zit en daar ook niet naar toe gebracht kan worden door massage aan de buitenkant. Je zaadbal kan zich hierdoor niet goed ontwikkelen, waardoor de productie van je zaadcellen en mannelijke geslachtshormonen in gevaar kan komen.
  Via een sneetje in de lies, wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt. Dit wordt ook gedaan met de zaadleider, totdat het mogelijk is de zaadbal in het scrotum te brengen zonder dat er spanning op de zaadleider staat. De zaadbal wordt daarna vastgezet in het scrotum.

  Deze operatie gebeurt tijdens een dagopname. Dat houdt in dat je in principe niet hoeft te blijven slapen. Voor meer informatie over een dagopname zie ook de folder: ‘Dagopname’ op de kinder- en tienerafdeling.

   

  Voor ouders

  Het is bij de behandeling van belang dat de chirurg de voorgeschiedenis nauwkeurig kent met betrekking tot de lokalisatie van de testikels. Het is verstandig de gegevens van het consultatiebureau en eventueel de schoolarts op te vragen

   

  Na de operatie

  Wondverzorging
  Op de wond zitten hechtpleisters en een doorzichtige pleister. Deze doorzichtige pleister moet je 48 uur laten zitten, daarna mag je het eraf halen. De hechtpleisters mag je laten zitten totdat ze er vanzelf afvallen. De wond is gehecht met oplosbare pleisters.

   

  Voor ouders

  Bij jonge kinderen die nog een luier dragen, adviseren we u om de luier regelmatig te
  verschonen, om langdurig contact met urine of ontlasting te voorkomen

   

  Lichamelijke verzorging

  48 uur na de operatie mag je weer douchen. Gebruik nog geen zeep in het wondgebied.

   

  Voeding 

  Na de operatie mag je alles weer eten en drinken.


  Bewegen / School / Sport

  • Je kunt het beste een paar dagen thuis blijven en rustig aan doen.
  • De eerste twee weken na de operatie mag je niet sporten of fietsen.
  • De eerste twee weken na de operatie mag je niet zwemmen. Zwemwater bevat veel bacteriën en geeft daardoor extra kans op een infectie.

   

  Voor ouders

  Pijnstiling

  De eerste dagen na de operatie mag uw kind standaard paracetamol (tabletten, zetpillen of drank) hebben volgens de bijsluiter. Daarna indien nodig.
   

  Complicaties

  Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties (wondinfectie, nabloeding). Een vroege complicatie betekent problemen met de wondgenezing en bloeduitstortingen in het operatiegebied. Meestal verdwijnt de bloeduitstorting vanzelf en is behandeling niet nodig. De late complicaties zijn een onbevredigd cosmetisch resultaat, een toch uitblijven van de normale ontwikkeling van de zaadbal en eventueel beschadiging van de structuur in de zaadstreng.
  Het is normaal dat kinderen de eerste tijd na een operatie een lichte verhoging hebben tot 38,5°C. Deze verhoging neemt in de loop van enkele dagen af tot normaal. Neem contact op met uw huisarts bij zwelling van de wond of als uw kind koorts krijgt boven de 38°C.

   

  Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar

  Een opname in het ziekenhuis kan vervelend zijn. Je krijgt te maken met verschillende artsen, assistenten en verpleegkundigen. Je hoort ook allerlei medische termen. Wij willen je zo goed mogelijk informatie geven over de opname. Lees daarom deze folder goed door. Als je weet wat er gaat gebeuren of hoe de dingen gaan, ben je meestal minder zenuwachtig. Je ouder(s) lezen deze folder ook. Vraag of ze kunnen uitleggen wat je niet snapt.
   

  Wie beslist: jij, je ouders of samen?

  Wat is het beste voor je als je ziek bent? Wie beslist dat eigenlijk? Moet er rekening gehouden worden met jouw mening? Dat staat in een speciale wet: de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

   

  Ben je ouder dan 12 jaar?

  Dan moet de dokter ook aan jou vragen of je het goed vindt wat hij/zij gaat doen. Jij en je ouder(s) moeten allebei toestemming geven voor een behandeling of onderzoek. Als jij en je ouder(s) het niet met elkaar eens zijn, dan zal de arts met jullie in gesprek gaan om te kijken of jullie tot een gezamenlijke overeenstemming kunnen komen. Als dit niet lukt zal gekeken worden door de arts of de onderzoeken en behandelingen uitgesteld kunnen worden tot na je 16e levensjaar. Wanneer de behandeling of onderzoek niet kan worden uitgesteld, beoordeelt de arts of jij voldoende in staat bent de beslissing zelf te nemen. Dat neemt de arts mee in zijn uiteindelijke besluit. Lees er meer over op: www.jadokterneedokter.nl

   

  Ben je 16 jaar of ouder?

  Dan beslis je zelf. Alleen jouw toestemming is nodig. De arts mag informatie alleen met jouw toestemming geven aan je ouder(s). Het advies is wel om je ouder(s) te betrekken bij de besluiten die je neemt, omdat een keuze soms moeilijk is en grote gevolgen kan hebben. Lees er meer over op: www.jadokterneedokter.nl

   

  Vragen

  Afdeling kindergeneeskunde

  Bij vragen of onduidelijkheden kunt u de eerste 24 uur na de ingreep contact opnemen met de kinder en tienerafdeling, telefoon 0341- 463623

   

  Poli chirurgie

  In de eerste week na de ingreep kunt u tijdens kantooruren terecht bij de poli chirurgie; telefoon
  nummer (0341) 463777
  ’s ochtends van 08.30 – 12.00 uur
  ’s middags van 13.00 – 16.30 uur
   

  Huisarts

  Ontstaan er klachten een week na de ingreep, dan verwijzen we u tijdens kantooruren naar uw huisarts.

   

  Huisartsenpost (HAP)

  Een week na de ingreep kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Huis Artsen Post (HAP), telefoon 0900 341 0 341


   

  Kijk ook eens op de kinderwebsite van het St Jansdal: www.stjansdalkids.nl