Lactose H2 ademtest

Inhoud van dit artikel

  Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een lactoseademtest op de kinder- en tienerafdeling van ziekenhuis St Jansdal. Dit is een onderzoek naar lactosetolerantie, dat gebeurt aan de hand van een waterstof (H2) ademtest.

  Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het mondelinge gesprek met de kinderarts. Tevens is deze folder bedoeld om u als ouders / verzorgers te informeren over het onderzoek, zodat u uw kind kunt voorbereiden op de opname.

  Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
   

  Doel van het onderzoek

  Misschien heeft uw kind al enige tijd buikpijn of diarree klachten. Het kan zijn dat deze klachten worden veroorzaakt door de stof ‘lactose’, ook wel melksuiker genoemd. Lactose komt in verschillende voedingsmiddelen voor. Met dit onderzoek kan aangetoond worden of uw kind lactose verdraagt of niet.
   

  Voorbereiding

  Voorafgaand aan het onderzoek is het volgende van belang:

  Lactulose, legendal, importal
  Als uw kind lactulose, legendal of importal gebruikt, dient u hiermee drie dagen voor het onderzoek te stoppen. In overleg met de kinderarts wordt besloten of dit na het onderzoek weer gebruikt moet worden.

   

  Antibiotica

  Ook mag uw kind veertien dagen vóór het onderzoek geen antibiotica gebruikt hebben. Is dit wel het geval, bespreekt u dit dan met de kinderarts. Hij/zij zal besluiten of het onderzoek wel of niet doorgaat.

   

  Geen ui en koolsoorten, weinig zetmaal

  De avond van tevoren mag uw kind geen ui en koolsoorten eten en niet teveel zetmeel (pasta, aardappelen).

   

  Nuchter zijn

  Uw kind moet nuchter zijn vóór en tijdens het onderzoek. Dat wil zeggen dat uw kind na 00.00 uur niet meer mag eten en drinken.

   

  Blazen oefenen

  De test bestaat uit blazen. U kunt dit zo mogelijk een beetje gaan oefenen door uw kind bijvoorbeeld een ballon weg te laten blazen. Eventueel door een rietje. Als het kan moet uw kind een diepe ademteug nemen, deze zo lang mogelijk vast houden (max. 15 sec.) en daarna door het rietje de ballon wegblazen. Voor kleine kinderen is dit heel moeilijk of zelfs onmogelijk.

   

  Dag van het onderzoek

  U meldt zich op de afgesproken dag met uw (nuchtere) kind op de kinder- en tienerafdeling bij de secretaresse. Deze brengt u naar de kamer waar de test gedaan wordt.
   

  Blazen oefenen

  De verpleegkundige die de test bij uw kind doet, zal eerst wat uitleggen en er zal even geoefend worden met blazen.
  Het blazen gebeurt door een kapje of door een pijpje. Dit zit op een meetapparaat, die dan een bepaalde waarde aangeeft.
  Als het mogelijk is, moet uw kind een diepe ademteug nemen en zo lang mogelijk zijn adem inhouden. Vervolgens gaat zijn mond om het pijpje heen of wordt er een masker op neus en mond gezet. Dan kan er uitgeademd worden. Het apparaat meet nu de waterstof ofwel H2 in de uitademing.

   

  Eerste blaasmeting

  Deze handeling wordt nog een keer herhaald. Dit is de eerste meting.

   

  Lactose drinken of inbrengen

  Na de eerste meting krijgt uw kind een lactoseoplossing te drinken. Dit smaakt een beetje zoet en is wat melig. Drinkt uw kind slecht of is het te klein, dan wordt er een sonde ingebracht. Een sonde is een dun slangetje dat via de neus ingebracht wordt en naar de maag gaat. Het is de bedoeling dat de lactose oplossing in korte tijd (10 minuten) opgedronken wordt.

   

  Volgende blaasmetingen

  Vanaf het moment dat de lactoseoplossing op is, wordt de blaasmeting nog zes keer gedaan, met tussenpozen van een half uur.
  Tussendoor mag uw kind naar de speelkamer. Na de laatste meting mag uw kind eten en drinken. Het is dan ongeveer 12.00 uur.
  Dan mag uw kind met ontslag.
  U krijgt via de secretaresse een belafspraak mee voor de uitslag.
   

  Vragen

  Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kinder- en tienerafdeling. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer (0341) 463 623