Geplande opname Voorlichtingsbijeenkomst

Inhoud van dit artikel

  Voorlichtingsmiddag

  Uw kind wordt binnenkort opgenomen op de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Voor uw kind is een ziekenhuisopname een ingrijpende gebeurtenis. Het kind doet veel indrukken op en maakt dingen mee die voor hem of haar beangstigend kunnen zijn.

   

  Door de kinderen voor te bereiden op wat er de dag van de opname allemaal gaat gebeuren, helpen we het kind om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook is het van belang dat door middel van de voorbereiding de gevoelens van angst, onzekerheid en onduidelijkheid zoveel mogelijk worden weggenomen om zo stressreacties tijdens en na de opname te voorkomen.

   

  Om deze redenen willen wij u uitnodigen voor de voorlichtingsmiddag. Het voorbereiden tijdens deze bijeenkomst gebeurt aan de hand van een fotoserie waarop het verloop van de opname is te zien. We hebben een materiaalkoffer met daarin de attributen, die het kind kan tegenkomen tijdens de opname. U krijgt een rondleiding over de kinderafdeling. Dit alles zorgt ervoor dat u en uw kind alvast een indruk krijgen over hoe de opnamedag er uit gaat zien.

  Ter voorbereiding kunt u alvast kijken naar de voorlichtingsfilm geplande OK op www.stjansdalkids.nl.

   

  Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
   

  Voor wie is de voorlichtingsmiddag?

  De voorlichtingsmiddag is voor kinderen van 2 tot 17 jaar die geopereerd moeten worden. Tevens mogen beide ouders mee.

   

  Ook is de middag bedoeld voor ouders van kinderen onder de twee jaar. Voor hen is het eveneens van belang om te weten hoe een opnamedag er uit ziet. Dit heeft een positieve invloed op het gedrag van hun kind.

   

  De voorlichtingsmiddag is niet bedoeld voor kinderen die komen voor het verwijderen van de keel- en/of neusamandelen en het plaatsen van buisjes op de Poliklinische OK (POK). Deze kinderen worden namelijk niet op de kinderafdeling opgenomen. Een voorlichtingsfilmpje hierover kunt u vinden op www.stjansdalkids.nl.
   

  Wanneer zijn de voorlichtingsmiddagen?

  De voorlichtingsmiddagen kunnen van maandag t/m vrijdag ingepland worden na afstemming met de pedagogisch medewerker.

  Voor het kind is het het beste om een voorlichtingsmiddag bij te wonen 1 á 2 weken voordat de opnamedag plaats vindt. Hierdoor zijn het kind en de ouders goed op de hoogte van wat ze tijdens de operatiedag kunnen verwachten.

   

  Hoe kunt u zich opgeven?

  Wanneer u weet op welke dag uw kind opgenomen wordt, kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerker om een afspraak te maken voor een voorlichtingsmiddag, telefoon: (0341) 463632
   

  Vragen?

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de pedagogisch medewerker van de kinderafdeling, telefoon (0341) 463632