Dubbelblinde koemelkprovocatie test

Inhoud van dit artikel

  Binnenkort wordt u met uw kind in ons ziekenhuis verwacht voor een dubbelblinde koemelkprovocatietest. In deze folder leggen we uit: waarom uw kind dit onderzoek krijgt en hoe het onderzoek verloopt.

   

  Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
   

  Waarom krijgt uw kind deze test?

  Uw kind heeft klachten die kunnen passen bij een koemelkallergie. Om dit zeker te weten, voeren we een koemelkprovocatietest uit. Dit is een test waarbij we een eventuele reactie op koemelk uitlokken (=provocatie). Dit gebeurt onder medisch toezicht.

   

  Het is belangrijk om deze test betrouwbaar te laten verlopen. Daarom voeren we de test dubbelblind uit. Dat wil zeggen dat zowel u, de arts als de verpleegkundige niet weten op welke dag uw kind welke voeding krijgt.

   

  Hoe bereidt u uw kind voor?

  Via de polikliniek ontvangt u de afspraken voor de koemelkprovocatietest. De testen zullen plaatsvinden op twee verschillende dagen met een tussenpoos van minimaal één week. Houdt u er rekening mee dat het onderzoek drie tot vijf uur duurt.

  • Uw kind mag vier weken voor de test geen koemelk of koemelkbevattende producten gebruiken.
  • Uw kind mag eventuele medicijnen tegen allergie (antihistaminica: Xyzal, Aerius, Promethazine, Tavegil, Fenistil, Claritine, Allerfre, Atarax) vanaf 24 uur voor de provocatietest niet meer innemen.
  • Bij eczeem: Een voedselprovocatietest kan alleen worden uitgevoerd als het eczeem zich in een rustige fase bevindt. Zonodig één week voor de testdag starten met corticosteroidzalf.
  • Als uw kind medicatie gebruikt voor de luchtwegen, mag uw kind tot de dag van de provocatietest puffs gebruiken.
  • Omdat het belangrijk is dat uw kind tijdens de test de voeding goed drinkt, is het belangrijk dat u de ochtendvoeding niet geeft of eerder geeft. U mag in ieder geval geen voeding meer geven na 6.00 uur ’s ochtends. Wanneer u uw kind nog voeding wilt aanbieden, doe dit dan voor zes uur ’s ochtends en bij voorkeur een halve voeding.
  • Wanneer u borstvoeding geeft, dan geeft u ook een halve voeding. Laat uw kind ongeveer de helft van de tijd drinken van een normale voeding. Neem daarnaast ook 300 ml afgekolfde melk mee voor eventueel na de test.
  • Het is belangrijk dat u de eigen voeding en fles van uw kind meeneemt tijdens de testdag.

   

  Wat gebeurt er bij een koemelkprovocatie test?

  U komt twee keer een ochtend met uw kind op de kinderafdeling. De ene keer krijgt uw kind koemelkvrije voeding te drinken. Dit is meestal de voeding die uw kind nu drinkt. De arts overlegt dit met u. De andere keer krijgt uw kind koemelkvrije voeding waarbij we een product toevoegen dat koemelk bevat. Uw kind krijgt steeds iets meer te drinken. In totaal drinkt uw kind gedurende de ochtend 250 ml voeding.

   

  Bij aankomst op de afdeling worden u en uw kind naar een kamer gebracht. Een verpleegkundige zal voordat de test kan beginnen enkele controles verrichten bij uw kind. Hierbij moet u denken aan het meten van de pols, ademhaling, bloeddruk, gewicht en lengte.

  De verpleegkundige overlegd met de kinderarts als er twijfels zijn of de test door mag gaan.

  De observaties bestaan verder uit controle van: mond/lippen/mondkeelholte/gelaat, neus, ogen, maagdarmkanaal, huid, lagere luchtwegen, overige klachten. Dit wordt genoteerd op een observatieformulier. Deze controles en observaties worden voor elke testvoeding herhaald.

   

  Wanneer de test is afgelopen, moet u nog een uur met uw kind op de afdeling blijven, om eventuele reacties te kunnen waarnemen. Als er na dit uur geen reacties waarneembaar zijn, mag u met uw kind naar huis. Mochten er in de loop van de dag nog reacties optreden, zoals braken, uitslag of extreem huilen, dan kunt u contact opnemen met de kinderafdeling voor advies. Dit zal dan alsnog genoteerd worden op de observatielijst.

   

  Wat gebeurt er na de test?

  Een week na de tweede provocatietest heeft u contact met uw kinderarts. U bespreekt dan met de arts hoe de provocatietest verlopen is. Pas dan hoort u op welke van de twee ochtenden uw kind de koemelkbevattende voeding heeft gehad. Tijdens deze afspraak stelt de arts vast of uw kind een koemelkallergie heeft.

  In de periode van de testen totdat u de uitslag van de test hebt gekregen, mag u geen andere voedingen uitproberen!
   

  Vragen?

  Mocht u na het lezen van deze folder, nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de kinderafdeling, tel: (0341) 463623.