Clonidinetest

Inhoud van dit artikel

  U wordt binnenkort met uw kind verwacht op de kinder- en tienerafdeling van ziekenhuis St Jansdal. De kinderarts heeft in overleg met u besloten om bij uw kind een onderzoek te laten doen naar de groeihormoonafscheiding.

   

  Een ingreep of behandeling in het ziekenhuis kan voor een kind heel spannend zijn. De angst neemt het dan soms over van de normale nieuwsgierigheid. Deze folder is bedoeld om ouder en kind uit te leggen hoe het onderzoek plaatsvindt en wat u kunt verwachten op de dag dat u hier komt met uw kind.  We hopen dat hierdoor de angst bij uw kind kan afnemen. Probeer vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden.

   

  Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
   

  Doel van het onderzoek

  In de hersenen zit een klier, die hypofyse heet. Onder invloed van de stof ‘clonidine’ kan de hypofyse een groeihormoon afscheiden. Dit groeihormoon bepaalt de groei van een kind.

  Tijdens het onderzoek wordt door de arts de hoeveelheid afscheiding van groeihormoon onderzocht. Uw kind krijgt één of meerdere tabletjes met de stof clonidine, zodat de hypofyse tijdelijk wordt gestimuleerd om extra groeihormoon af te geven aan het bloed.

  In het bloed dat tijdens de test regelmatig wordt afgenomen, wordt de hoeveelheid geproduceerd groeihormoon gemeten. De arts kan daaruit aflezen of er een afwijking is in de afscheiding van het groeihormoon.
   

  Voorbereiding op het onderzoek

  Nuchter

  De hoeveelheid groeihormoon kan worden beïnvloed door de spijsvertering. Daarom moet uw kind op de dag van het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in dat uw kind vanaf 0.00 uur ’s nachts niets meer mag eten of drinken tot na het onderzoek. Uw kind mag eventueel wel een slokje water.

   

  Speelgoed

  Op de afdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar als u speciaal speelgoed of boekjes mee wilt nemen, is dat prima. Een pyjama meenemen is niet nodig.

   

  Dag van het onderzoek

  Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij de secretaresse van de kinder- en tienerafdeling op de begane grond (B West). Deze wijst u de kamer waar uw kind komt te liggen.


  Een verpleegkundige stelt een aantal vragen en neemt de lichaamsgegevens op: hartslag, temperatuur, bloeddruk, gewicht en lengte. Daarna wordt door de kinderarts een infuus ingebracht, dat wordt gefixeerd met een spalkje. Om de huid enigszins te verdoven, wordt er ‘bananenspray’ gebruikt. Het komt soms voor dat een kind door het lange nuchter zijn zich niet zo lekker voelt bij het inbrengen van het infuus. Een enkele keer komt het voor dat een kind flauwvalt. Even rust en op bed gaan liggen is meestal voldoende om zich weer wat beter te voelen.
  Tijdens de test wordt uw kind goed geobserveerd door de verpleegkundige.
   

  Het onderzoek

  Bij het inbrengen van het infuusnaaldje wordt meteen al wat bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind één of meerdere tabletjes clonidine.
  Vervolgens wordt ieder half uur bloed afgenomen uit het infuusnaaldje. Dit is pijnloos, soms wat gevoelig.
  Tijdens de test moet uw kind op bed blijven. Dit is nodig omdat de clonidine een kind slaperig en soms ook duizelig kan maken.
  De clonidine kan ook de bloeddruk van uw kind laten dalen. Daarom wordt bij iedere bloedafname steeds de bloeddruk gemeten.
  Na de laatste bloedafname wordt het infuusnaaldje verwijderd, en krijgt uw kind wat te eten en te drinken. Als de bloeddruk normaal is, mag uw kind weer naar huis.
  Het onderzoek duurt de hele ochtend.

   

  Nazorg

  Uw kind kan gedurende de hele dag nog wat duizelig en slaperig zijn. Het is beter als uw kind niet alléén de trap oploopt en niet buiten speelt. De volgende dag is alles weer normaal
   

  De uitslag

  Om de uitslag te bespreken, wordt door de secretaresse een (telefonische) afspraak gemaakt met de kinderarts.
   

  Uitleg aan uw kind

  U kunt uw kind als volgt uitleg geven:

  • Je gaat voor een ochtend naar het ziekenhuis en ik mag de hele tijd bij je blijven
  • Je mag voor het onderzoek niets eten en drinken, een slokje water drinken mag af en toe wel
  • Je krijgt een prikje in je arm om een naaldje in te brengen. Aan dit naaldje komt een slangetje te zitten, dat heet een infuus. De bananenspray zorgt ervoor dat het prikje nog maar een klein beetje pijn doet
  • De kinderarts neemt steeds een beetje bloed af en de verpleegkundige doet daarna een band om je arm die hij of zij oppompt, net als een zwembandje, en ook weer leeg laat lopen. Dit is om de bloeddruk op te meten
  • Je moet een of meerdere pilletjes slikken
  • Je moet in bed blijven liggen, omdat je van de pilletjes wat slaperig kan worden en misschien een beetje misselijk
  • Na het onderzoek mag je weer eten en drinken
  • En je mag weer met me mee naar huis als het onderzoek afgelopen is

   

  Vragen

  Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u de kinder- en tienerafdeling bellen, telefoon (0341) 463623