Aerochamber Boyz en Girlz

Inhoud van dit artikel

  Gebruik Aerochamber Plus Flow Vu zonder masker   

  Girlz (rose) en Boyz (groen)


  De aerochamber is een voorzetkamer met mondstuk, geschikt voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar.

   

  Voorbereiding

  Wanneer je de aerosol voor het eerst gaat gebruiken, schudt deze en spuit twee doses weg. Als je de aerosol een week of langer niet hebt gebruikt, schudt hem dan en spuit één dosis weg.

  1. Je mond moet leeg zijn.
  2. Houd de aerochamber horizontaal.
  3. Verwijder de beschermdop.
  4. Plaats de dosisaerosol met de opening naar beneden in de aerochamber.
  5. Schud de dosisaerosol.

   

  De inhalatie

  1. Ga rechtop staan of zitten, doe je hoofd iets achterover.
  2. Plaats het mondstuk tussen je tanden en sluit je lippen eromheen.
  3. Adem zo lang mogelijk uit. Druk de dosisaerosol in en adem 7 tot 10 keer rustig in en uit door de aerochamber.
  4. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inademen.
  5. Als er een meerdere doses zijn voorgeschreven, herhaal alle stappen vanaf punt 5.
  6. Verwijder de dosisaerosol van de aerochamber, plaats het beschermdopje terug.
  7. Na inhalatie van luchtwegbeschermers je mond en keel spoelen. Het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of iets eten of drinken.

   

  Schoonmaken

  Maak de aerochamber één keer per week schoon.

  1. Haal de aerochamber uit elkaar.
  2. Leg de onderdelen in een schoon afwassopje.
  3. De aerochamber afspoelen en niet afdrogen.
  4. De aerochamber aan de lucht laten drogen.

   

  Aandachtspunten

  • Bereken wanneer de dosisaerosol leeg zal zijn. Op de zijkant van de dosisareosol staat hoeveel doses erin zitten, eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaerosaols hebben een teller.
  • Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
  • De aerochamber één keer per jaar vervangen.
  • Het uitstroomgaatje van de dosisaerosol kan verstopt raken. Dit dan voorzichtig doorprikken met een speld.

   

  Op de website www.inhalatorgebruik.nl kun je een instructiefilmpje bekijken over het gebruik van de aerochamber.