ADHD poli

Inhoud van dit artikel

  De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen, jongeren en ouders met vragen over gedragsproblemen, met name wanneer deze mogelijk wijzen op AD(H)D.
  AD(H)D is een gedragsstoornis die wordt gekenmerkt door een concentratietekort (snel afgeleid), impulsiviteit (iets doen zonder denken aan de gevolgen) en/of hyperactiviteit (overactief). Nu zijn dit alledrie normale en veel voorkomende verschijnselen, maar bij AD(H)D zijn ze erg hardnekkig en zo sterk dat de ontwikkeling erdoor bedreigd wordt. Daarom is uw kind verwezen naar de polikliniek kindergeneeskunde in ziekenhuis
  St Jansdal. Hier is een speciale AD(H)D poli. Met deze folder informeren wij u over deze poli.

   

  Wanneer uw kind in de week voorafgaand aan de afspraak op de polikliniek een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken/rode hond/ etc.) heeft gehad verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om contact op te nemen met de betreffende afdeling. Neem ook contact op als uw kind in aanraking is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte.
   

  Multidisciplinair team

  Op deze poli treft u een multidisciplinair team van zorgverleners aan die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en jongeren met gedragsproblemen op het gebied van AD(H)D. Zij brengen de problemen in kaart en geven advies, begeleiding en voorlichting aan kinderen, jongeren en ouders. U spreekt zowel met de kinderarts, de GZ-psycholoog als met de specialistisch verpleegkundige. Zij kijken hoe uw kind het beste geholpen kan worden.
   

  Verwijzing en afspraak

  Nadat uw huisarts uw kind heeft verwezen, kunt u zich aanmelden bij de AD(H)D poli.
  Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een aantal zaken toegestuurd:

  • Een AD(H)D – gedragsvragenlijst
  • Een groen vragenformulier in te vullen door de leerkracht
  • Twee blauwe vragenformulieren in te vullen door beide ouders (ook als er sprake is van scheiding)
  • Een geel vragenformulier in te vullen door uw kind (vanaf de leeftijd van 11 jaar)

  Wanneer u beschikt over schriftelijke informatie betreffende de problematiek of eerdere hulpverlening, dan vragen wij u hiervan een kopie mee te sturen.

   

  Zodra al deze informatie en vragenlijsten bij ons binnen zijn wordt er een afspraak gemaakt om samen met uw kind de AD(H)D poli te bezoeken. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur.
   


   

  Intakegesprek

  De AD(H)D poli is een vorm van diagnostiek waarbij gedurende een dagdeel een volledig onderzoek wordt gedaan naar AD(H)D.
   
  De diagnostiek bestaat uit:

  • Het screenen van de door u ingeleverde vragenlijsten en overige informatie.
  • Lichamelijk onderzoek en anamnese door de kinderarts.
  • Een gericht gesprek met de ouders over de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en de huidige situatie door de GZ-psycholoog.
  • Tijdens het bezoek van de ouders aan de GZ-psycholoog vindt er een onderzoek/observatie van uw kind plaats (gesprek/spel) door de verpleegkundige.

   

  De kinderarts, de GZ-psycholoog en specialistisch verpleegkundige zullen hun bevindingen met elkaar bespreken. Op dezelfde dag heeft u ‘s middags een adviesgesprek met de kinderarts. In dit gesprek worden de diagnose en het behandelplan besproken. Het kan zijn dat u aansluitend een vervolg afspraak heeft bij de specialistish verpleegkundige.
  In het behandelplan komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Voorlichting over AD(H)D (psycho-educatie)
  • Medicatie
  • Ouder contact avonden
  • Ouder- en kindbegeleiding

  Als er nog vragen of twijfels zijn, zal er nader onderzoek worden gedaan.
   

  Als op basis van de intake blijkt dat er sprake is van meervoudige of complexe problematiek, zullen wij uw kind doorverwijzen naar een GGZ-instelling, zoals GGz centraal of Bosman.
   

  Vragen

  Heeft u vragen? Maakt u vooraf een lijstje en neem dat mee naar het spreekuur. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. U kunt ook bellen met de poli kindergeneeskunde, telefoon: (0341) 463750.

   

  Waar kunt u ons vinden?

  De AD(H)D poli wordt gehouden op de polikliniek kindergeneeskunde in ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk. U kunt het bewegwijzeringsnummer 0.32 (begane grond, gang B) aanhouden.