Verdoving

Het minder gevoelig of helemaal gevoelloos maken van het hele lichaam of een deel ervan.