Verband

Strook gaas of stof voor op een wond of om een gewond lichaamsdeel.