Urineonderzoek

Onderzoek van de plas (urine) zodat de dokter een ziekte kan vinden.