Symptoom (simp-TOOM)

Verschijnsel dat kan optreden wanneer je ziek bent of wanneer je iets ‘onder de leden’ hebt zonder dat je je ziek voelt.