Saturatie

Als een dokter de saturatie wil weten, meet hij hoeveel zuurstof er in je bloed zit. Je krijgt dan een bandje met een rood lichtje om je voet of aan je vinger en de dokter ziet dan op de saturatiemeter een getal. Is dat te laag, dan krijg je extra zuurstof.