Risicofactor

‘Iets’ waardoor de kans op een ziekte toeneemt.