Pijn

Medicijn dat de pijn vermindert of helemaal wegneemt.