PET-scan (PET-sken)

Onderzoek van het binnenste van het lichaam waarbij een stof die straling geeft (radio actieve stof) wordt ingespoten.