Orthopedagoog (OR-too-pee-daa-GOOG)

Iemand die zich bezig houdt met leer- en opvoedingsproblemen bij kinderen.