Obstipatie (op-stie-PAA-tsie)

Harde en dikke poep die je krijgt wanneer je de endeldarm niet regelmatig leeft of doordat de poep door iets anders te lang in de darmen blijft zitten.