Intubatie

Het inbrengen van een buis door de mond of neus tot in de luchtpijn zodat een patiënt lucht krijgt.