Injectie

Toedienen van stoffen, meestal medicijnen, door een naald of een dun slangetje in een ader of in een spier.