Infuus (in-FUUS)

Het geven van een vloeistof aan een ziek persoon door een slangetje naar een buisje in een ader in de hand of arm.