Epilepsie (EE-pie-lep-SIE)

Een stoornis in de hersenen met plotselinge aanvallen van bewustzijnsverlies en heftige spiertrekkingen.