Emla pleister

Een toverzalfje dat de huid verdooft.