Diabetes (dia-BEE-tus)

Een chronische ziekte waarbij je teveel glucose (suiker) in je bloed hebt.