Bronchitis (bron-CHIE-tis)

Ontsteking van de luchtpijpvertakkingen, waardoor je gaat hoesten en er slijm uit je longen meekomt.