Beroepsgeheim

De plicht om te zwijgen over dingen die je van iemand in vertrouwen te weten bent gekomen bij het uitoefenen van je beroep.