Artroscopie (AR-troo-skoo-PIE)

Een kleine operatie waarbij de dokter met een apparaat (artroscoop) in een gewricht kijkt en zo nodig ook opereert.