Appendicitis (ap-pen-die-SIE-tis)

Een ontsteking van het wormvormige aanhangsel van de blinde darm.