Wie heet jou welkom op de poli?

De assistente ontvangt je op de poli kindergeneeskunde. Zij helpt de dokter met verschillende taken, zoals het wegen en meten. Na afloop mag je een kaart uitzoeken om mee naar huis te nemen.

 

Wie onderzoekt jou?

De kinderarts behandelt je ziekte en regelt eventueel je operatie en onderzoeken. Op de polikliniek bezoek je de kinderarts, zodat je kunt vertellen waarvoor je komt.                   

 

Wie coacht jou in leren omgaan met AD(H)D?

De AD(H)D verpleegkundige werkt samen met de kinderarts en orthopedagoog. Ze doet onderzoek bij je als je kenmerken hebt van AD(H)D. Als vast is gesteld dat je AD(H)D hebt, zorgt zij ervoor jij en je ouders uitleg krijgen over ADHD of ADD, over de medicatie en andere tips. De belangrijkste taak is jou te coachen om te leren omgaan met de AD(H)D.

 

Wie vertelt alles over poepen en plassen?

De kindercontinentieverpleegkundige helpt je als je moeilijk kunt poepen of plassen of als je tussendoor ongelukjes hebt. Ze doet dit door middel van voorlichting en tips om het probleem onder controle te krijgen. 

 

 

 

 

Wie weet alles van astma?

De kinderlongverpleegkundige legt jou en je ouders uit wat astma is en waarom je benauwd kan zijn. Ze doet daarnaast dingen die ervoor zorgen dat je sneller herstelt. Denk hierbij aan medicatie-inname, het leren accepteren van de ziekte, therapietrouw en het juist omgaan met je klachten. We willen ernaartoe werken dat je zo min mogelijk last van je ziekte hebt.