Welke dokter weet alles van kinderen?

Als je in het ziekenhuis ligt, krijg je te maken met de dokter en co-assistenten (dokters in opleiding). De kinderarts is een dokter voor kinderen. Hij of zij komt regelmatig bij je langs om te kijken hoe het met je gaat. Hij of zij overlegt dagelijks met de verpleegkundige om te horen hoe het met je gaat en kijkt welke medicijnen je moet hebben en hoe lang je nog moet blijven.

 

Wie weet alles van voeding?

De dietiste weet alles van voeding. Als je bepaalde dingen niet en andere dingen juist wel moet eten, heb je een dieet. De diëtist bespreekt dit dieet met jou en je ouders.

 

Wie weet veel van gevoelens?

Het is altijd spannend om in het ziekenhuis terecht te komen. Je kunt je soms ongelukkig voelen, of je zorgen maken over je ziek zijn. Soms krijg je dan moeite met eten, plassen of andere problemen.

 

Als het niet helpt om hier met je ouders over te praten, kan de orthopedagoog je helpen. De orthopedagoog zoekt samen met je uit waar je goed in bent, waar je je zorgen over maakt, wat je moeilijk vindt en wat je daaraan zou kunnen doen. Hij of zij kan je helpen minder bang te zijn en je leren om aan anderen te vertellen wat je hebt.

 

Wie oefent er met taal?

Een andere naam voor een logopedist is spraaktherapeut. Als je problemen hebt met horen, verstaan of begrijpen van taal dan ga je naar de logopedist. Zij doet onderzoek en oefeningen met je.

 

 

 

Wie beweegt er met jou?

De fysiotherapeut komt bij je langs op je kamer of oefent met je in de gymzaal als dat nodig is. Zij of hij oefent bijvoorbeeld met je als je na een beenbreuk weer moet gaan lopen met krukken.

 

Wie maakt jouw kamer schoon?

De schoonmaakster zorgt ervoor dat de afdeling schoon blijft. Ze komt dagelijks langs om jouw kamer schoon te maken.

 

Wie verzorgt jouw eten en drinken?

De voedingsassistenten verzorgen het eten op de afdeling. Zij zorgen voor jouw ontbijt, drinken en fruit en de broodmaaltijd tussen de middag. Je herkent hen aan hun groene blouse.

 

Wie begeleidt jou op de afdeling?

De medisch pedagogisch zorgverlener begeleidt je tijdens de ziekenhuisopname. Ze vertellen je wat er met je gaat gebeuren en zorgen voor afleiding tijdens onderzoeken. Daarnaast zorgen zij ervoor dat je leuke activiteiten kunt doen in de speelkamer of op je kamer.

 

Wie verzorgt jou?

De verpleegkundige zorgen op de afdeling de hele dag voor je. De verpleegkundige komt verschillende dingen doen. Hij of zij verschoont je bed, doet controles (zoals een temperatuur opnemen), geeft je medicijnen en bij hem of haar kun je terecht met alle vragen.

 

Als je wat langer in het ziekenhuis moet blijven, proberen we ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen ziet. Het lukt niet altijd om dezelfde verpleegkundigen in te roosteren, dus het kan wel eens gebeuren dat je nieuwe verpleegkundigen aan je bed krijgt.

 

Wie komt als je bloed onderzocht moet worden?

De verpleegkundige van het priklab komt bloed prikken wanneer je bloed onderzocht moet worden. Zij komen naar de afdeling toe om bloed bij je af te nemen. De pedagogisch medewerker is daarbij vaak aanwezig om je te begeleiden en je aandacht af te leiden.  

 

Wie regelt er van alles rondom jouw opname?

De secretaresse ontvangt je op de afdeling. Ze regelt daarnaast alle zaken rondom jouw opname. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een afspraak krijgt wanneer je weer naar huis mag.

 

Om wie kun jij lachen?

De Cliniclowns bezoeken één keer per week de kinder- en tienerafdeling. De Cliniclowns komen bij je op de kamer als het kan en als jij het wil. Ook op de dagen dat de CliniClowns niet aanwezig zijn, kun je toch terecht in de clownswereld. Via de Speelkoffer op de gang! In elk laatje van de super grote speelkoffer is iets leuks te vinden.

 

Wie kan jou helpen met school?

Als je langer in het ziekenhuis moet blijven, kom je in aanmerking voor onderwijsondersteuning. We hebben hiervoor een ziekenhuisdocent vanuit de Ijsselgroep. We willen namelijk voorkomen dat je teveel achterraakt met je schoolwerk.