Wat nemen je ouders mee?

Identiteitsbewijs
De zorgaanbieder controleert met het identiteitsbewijs of je degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt de zorgverlener de soort en het nummer van jouw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

 

Identificatie: Ook voor jonge kinderen!
Anders dan de algemene identificatieplicht, is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Jouw ouders moeten dus voor jou een geldig legitimatiebewijs tonen als ze naar een zorgverlener gaan. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. 

 

Verwijsbrief

De verwijsbrief van de huisarts dient meegenomen te worden. 

Eventueel een medicatielijst.