Wie weet alles van amandelen en buisjes?

Zoals de naam al aangeeft, houdt de keel-neus-oorarts (KNO-arts) zich bezig met de behandeling van problemen aan keel, neus en oren. 

 

Naast de bekende ingrepen als amandelen knippen en buisjes plaatsen, verhelpt de KNO-arts ook neusverstoppingen en het verbeteren van het gehoor. De KNO-arts ziet veel kinderen. 

 

Wat doet de slaapdokter?

De anesthesioloog (spreek uit a-nes-te-si-o-loog) is een moeilijk woord voor slaapdokter. Zij zorgen voor je vlak voor, tijdens en na de operatie.

 

Ze zorgen ervoor dat je tijdens de operatie of een onderzoek “slaapt” (narcose) zodat je er niets van merkt. Voor de operatie stellen ze jou en papa en/of mama een aantal vragen die belangrijk zijn voor de narcose.

 

Wie assisteert bij het in slaap brengen?

De anesthesiemedewerkers controleren voor de operatie alle apparatuur en assisteren de anesthesist bij het in slaap brengen of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. Ook bewaken, begeleiden ze je voor, tijdens en na de operatie.

 

 

 

Wie verzorgt jou?

De verpleegkundige zorgt voor jou als je op de POK bent. Als de operatie klaar is, krijg je van haar drinken en een ijsje.